single listings

January 10, 2024
Views: 20
Id: 15997

Công ty TNHH tư vấn đầu tư SUMMIT EXCHANGE: Cổ phiếu TTB bị hủy niêm yết bắt buộc

  • Report
    Report This Listing
    Login Required
  • Download
  • Print
  • Bookmark
  • Share This Listing
Description:

HOSE thông báo sẽ hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu TTB do nhiều vi phạm...

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE)  hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu TTB của Công ty CP Tập đoàn Tiến Bộ do loạt vi phạm về công bố thông tin.

HOSE cho biết cổ phiếu TTB hiện dang trong các diện theo dõi vi phạm như đình chỉ giao dịch và kiểm soát.

Cụ thể, cổ phiếu TTB bị đình chỉ giao dịch theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại công văn ngày 27/06. Sau đó, HOSE tiếp tục có văn bản đình chỉ giao dịch cổ phiếu TTB (ngày 11/09) do tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi bị đưa vào diện hạn chế giao dịch. Đến nay, TTB chưa khắc phục được nguyên nhân đưa chứng khoán vào diện bị đình chỉ giao dịch.

TTB cũng bị đưa vào diện kiểm soát theo quyết định ngày 20/09 của HOSE, do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Đến nay, Công ty chưa công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023. Kể từ thời điểm bị đình chỉ giao dịch đến nay, các vi phạm công bố thông tin của Công ty chưa được khắc phục, có khả năng tiếp tục xảy ra và kéo dài, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông.

Do đó, HOSE thông báo sẽ hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu TTB.

Trước đó, ngày 21/11, TTB đã bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt tổng số tiền 260 triệu đồng. Trong đó, TTB bị phạt 85 triệu đồng do không công bố báo cáo tài chính bán niên 2023 đã được soát xét và bị phạt 175 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch. Mặt khác, TTB còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc cải chính thông tin theo quy định.

Từ đầu năm đến nay, HoSE hủy niêm yết nhiều cổ phiếu mới nhất như TGG, IBC...

Liên quan đến cổ phiếu TTB, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 66/QĐ-XPVPHC và số 67/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Dương Thanh Xuân (Thái Nguyên) và ông Nguyễn Thành Nam (Bắc Giang) do thao túng cổ phiếu TTB.

Cụ thể, SSC xử phạt đối với ông Dương Thanh Xuân Phạt với số tiền là 600 triệu đồng và ông Nguyễn Thành Nam là 600 trăm triệu đồng. ông Dương Thanh Xuân và ông Nguyễn Thành Nam cùng sử dụng 102 tài khoản để giao dịch tạo cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn

 

 

Post New Review

Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]
Send Your Offer
DirectoryPress Frontend Messages Addon Required
Send Message
DirectoryPress Frontend Messages Addon Required.